Bokbåtbesøk, 8.mars

Epos kjem til Kroken (kl. 11-13), Solvorn  og Kinsedal, 8.mars. Kaffi og noko attåt på FJordatunet etter kulturprogrammet i Kroken - ca. kl. 1300.

April 4
Vegopningsfest!