Påskebasar på Sørheim

Frå klokka 17:00. Åresal - sal av kaffi og kaker ++