Påskebasar på Ornes bedehus

Basar påskeafta. Frå kl. 19:00. Andakt, åresal, konkurranse, servering