Våren 2019

Det har gått nesten eit 1/2 år sidan siste post på sida. Det har skjedd ymse på sørsida denne perioden òg, og vi prøver oss på ei oppdatering:

 • I påska var det tradisjonen tru basarar på Sørheim Skjærtorsdag og på Ornes påskeafta.

 • Vi har fått ein ny kafè i Feiga, der det og har vore nokre pub kveldar.

 • Det vart skipa til 17-mai feiring på Sørheim grendahus, som òg har vore tradisjon i fleire år. Rømmegraut, festkledde folk og tog med korps i front!

 • 21.mai arrangerte verdsarvkoordinator vårryddedag på Ornes, med påfølgjande grilling i stronda.

 • 2. juni var det familiedag på Ornes, med aktivitetar for born, gudsteneste og kaker og kaffi i bedehuset. Dette var òg ei feiring av og takk for at Marit Bøen i 40 år har teke vare på Urnes stavkyrkje. Ho går no av som tilsynshavar for stavkyrkja.

 • 15.juni vert det konsert i Monthehuset, med m.a. “vår eigen “ Rudolfo Nava

 • Ingebjørg vart på vårparten tilsett som ny Dagleg leiar av Urnes stavkyrkje.

 • Eit rikhaldig kulturprogram for 15.juni-7.juli sommaren 2019 i aksen Kroken - Skjolden og Luster (prestegarden).

 • På innbyggjarfronten kan meldast om at det på Sørheim mellom anna har blitt to nye ferske gårdeigarar (ein litt ferskare enn den andre..). Dei er brør, og me ønskjer lukke til med gardsdrifta og livet på Sørheim framover.

 • På Ornes har vi fått to nye innbyggjarar på vårparten 2019!

 • I Kroken er Teigen for sal i skrivande stund - og snart vert òg Vetle Kroken gard lagt ut for sal. Så kan det henda det kan bli nokre fleire fastbuande innbyggjarar i Kroken òg etterkvart.

Julemiddag på Sørheim

Laurdag 8.desember kl 19.00

Sørheim Grendalag ynskjer velkommen til julemiddag i grendahuset.
Menyen i år er pinnekjøtt med tilbehør. 
Dessert: Heimelaga riskrem med raudsaus.
Kaffi

Juletregang 🎄

Dans til musikk av Ludvik Kjellevold 

Billettprisar:
kr 400,- frå 16år 
kr 200,- 7- 15år
gratis 0- 6år 

🌟VELKOMMEN🌟

Påmelding innan 1.desember:

Bente Osland tlf:90 10 08 93 benteosland@yahoo.no

Trygve Lerum tlf: 91 19 43 54
lerums@online.no

17-mai på Sørheim

Kl.18.00: Tog med «Fjordblæsen»  i spissen  frå Leri til grendahuset.

Kl.18.30: Rømmegraut og spekemat.

                 Pølser og brus

                 Kaffe og kaker

                 Utlodding

Vaksne: kr 150,-

Born: kr 75,-

Born til og med 5 år: Gratis.

Natursti

Utlodding

 

Velkomne til ein triveleg 17.maikveld på Sørheim.

 

                                                                             Sørheim Grendalag

JULEMIDDAG PÅ SØRHEIM

Julemiddagen 2017

 

Laurdag 16. desember kl. 19.00

 

Sørheim Grendalag ynskjer velkomen til julemiddag i grendahuset.

Menyen i år er ribbe og lokalprodusert hjortepølse m/tilbehør.

Dessert: riskrem m/raud saus

Kaffe

 

Juletregang

 

Dans til musikk av Hagen og Åberge.

 

Billettprisar:

Kr 400,-        Frå 16 år

Kr 200,-        7 – 15 år

Gratis 0 – 6 år.

 

Påmelding innan 10.desember:

Bente Osland: 90 10 08 93     benteosland@yahoo.no

Trygve  Lerum:    91 19 43 54  lerums@online.no

  

j8.JPG

JONSOKFEIRING I KROKEN fredag 23.juni!

Det vert tradisjonen tru jonsok-feiring i Kroken, i stranda hjå Rune Norskog, fredag 23.juni, kl. 18:00. Det vert sal av grilltallerken og limonade/juice. Kr. 160,- for vaksne, 70,- for born (5-12), born under 5 år gratis. Etterpå vert det kaker, og dei som ønskjer kaffi tek med seg ei kanne! Me vil be om at dei som har høve til det tek med campingstolar/-bord. Me set opp telt i tilfelle regn.

VELKOMMEN!

DUGNADSTID!

Det vert strand-dugnad på Ornes og i Kroken førstkomande laurdag, 6.mai. Nærare info. om starttidspkt. kjem etterkvart. Denne strandryddeaksjonen omfattar heile kommunen, landet og Norden!

På Ornes og i Kroken har me ikkje eigne containerar, men me samlar bosset på ein eigna stad og køyrer det bort med hengar. Bos av alle fraksjonar frå stranda (ikkje røter, drivtømmer og tang…) kan hivast oppi.

Det vert lagt ut rullar med søppelsekkar ved strandområdet. Folk kan skriva namnet sitt og tlf nr på sekkene og vera med i trekninga av fine premiar. 1. premie vert eit nettbrett!

Det vert pølsegrilling og kaffipausar undervegs - og veret ser ut til å bli bra!

Kontaktpers. Ornes: Marianne Bugge, 91532784

Kontaktpers. Kroken: Anne Lise Haukadal, 97167262

sørheim var det allereie planlagt den årlege dugnaden i og ved grendahuset der, den 6.mai, med oppstart kl 11.00
- Kaivedlikehald
- Vask av utemøblar
- Beskjæring av uteplanter
- Blomsterplanting
- Demontering av markiser

 Grendalaget stiller med lett servering!

Informasjonsmøte; kom, kom!

Hei alle saman!

Eg vil på vegne av Verdsarvådet for Urnes invitere alle som er interesserte, til eit ope møte om verdsarvarbeid
Tysdag 02.mai, kl. 18.00 i låven på Urnes gard og hjortefarm.

...

Verdsarvrådet ønskjer å presentere seg, og å informere om dei prosessar som står for dør. Alle prosessar er heilt i startfasen. Vi ønskjer å skape ein god dialog frå byrjinga av, slik at resultatet vil vere til det beste for lokalsamfunnet og for verdsarven. Vonar eg ser så mange som råd der! :)

Det vert enkel servering.
Velkomne skal de vere

 

Sofie Klemetzen

Verdsarvkoordinator

Årsmøte i Sørheim grendalag

Årsmøte

 

Årsmøte for arbeidsåret 2016 vert halde i Sørheim Grendahus

                            fredag 10.mars kl. 19.00

 

                                Vanlege årsmøtesaker.

 

Saker som skal opp på årsmøtet må vere styret i hende seinast 14 dagar før møtedatoen.

 

                                          Servering.

 

                                          Vel møtt!

 

                                                                                                Styret