Jonsokfeiring i Kroken

Det vert i år (som dei åtte føregåande åra) jonsokfeiring i stranda hjå Rune og Lise, laurdag 22. juni, Kl. 18:00.

Det vert sal av grilltallerken og limonade/juice.
Kr. 140,- for vaksne, 60,- for born (5-12), born under 5 år gratis.

Etterpå vert det kaker, og dei som ønskjer kaffi tek med seg ei kanne! Me vil be om at dei som har høve til det tek med campingstolar/-bord. Me set opp telt i tilfelle regn.

Bli med på jonsokfeiring!