Bokbåten EPOS på besök igjen!

Då er det tid for den haustlege turen i Sognefjorden for det flytande biblioteket, EPOS! På sørsida får me besøk i Kroken og i Kinsedal, og Solvorn "på hi sida" får og besøk same dag:

25. oktober 2014

Kroken 11:00 - 13:00  Program ca. kl. 12:00

Solvorn 14:00 - 16:00  Program ca. kl. 15:00

Kinsedal 16:30 - 17:30

Etter bokbåten har vore i Kroken, vert det kaffi og lappar på Fjordatunet-og: ein prat med nære og litt fjernare naboar :-)