Fårikål på Fjordatunet førstkomande søndag!

No har de sjansen til å få kjøpa dykk ein betre middag på søndag! Det vert fårikål med kaffi og kake attpå førstkomande søndag, mellom kl. 14 og 17 på Fjordatunet. Pris: kr. 120,- for vaksne, kr. 60,- for born mellom 3 og 12 år og under 3 år gratis. Vel møtt til hyggjeleg samver rundt matbordet. P.S. Det er veldig greit om de gir beskjed om de kjem og kor mange, helst innan fredag (handledagen), så me får berekna litt mengder! 

Samarbeidsgruppa for sørisida