Gi ei julegåve med meining!

Du har kanskje høyrt om Nina Children Home, ein barneheim iKenya drive av Nina Sørlie frå Kinsedal. Ho gjer ein strålande jobb for born som langt ifrå har dei same føresetnadane som oss her til å lukkast i livet. DU kan bidra til dette gode arbeidet, ved å gi ei gåve til NCH. Kanskje det er ein god idè å gi eit kort til nokon som "har alt", der det står at gåva til dei er at dei er med å hjelper økonomisk til Nina Children Home?!

På sida kan du m.a. lesa frå dagboka til barneheimen, der Nina oppdaterer jamnleg:  http://www.ninachildrenhome.org/html/dagbok.html

På sida kan du m.a. lesa frå dagboka til barneheimen, der Nina oppdaterer jamnleg: http://www.ninachildrenhome.org/html/dagbok.html