Møte om del II av skjøtselsplan for Ornes

I går, torsdag, var det møte i gamle skulehuset på Ornes om del II av skjøtselsplaen for Ornes. Del I var ferdig for ei tid attende. Siri W. Bøthun frå fresvik representerte Aurland Naturverkstad som er innleigd til arbeidet. Planen er at del II skal vera ferdig i løpet av våren -14, og at del I og II saman skal danna eit godt grunnlag for grunneigarar og lag/org. for å søkja midlar til gjennomføring av skjøtselstiltak her. 

IMG_2421.jpg