Jonsokfeiring i Kroken!

Det vert litt tidleg jonsokfeiring i Kroken, førstkomande laurdag, 21.06., i stranda hjå Lise og Rune (der det alltid har vore :-). Me startar kl. 18:00, og det vert sal av grillmat med godt tilbehøyr og lokal saft! Kr. 125,- for vaksne, kr. 50,- for born, under 5 år gratis. Påfyll: kr. 50,- 

Dei som vil og kan må gjerne ta med ei platekake eller anna kake, og kaffi!

Vel møtt til triveleg tidleg-jonsokfeiring!

-Samarbeidsgruppa-