Utvida møte i samarbeidsgruppa førstkomande måndag

Det vert utvida møte i samarbeidsgruppa måndag, 09.mars, kl. 1900 på Fjordatunet. Med utvida, meiner me at fleire enn berre styret er velkomne. 

 

Saker:

·      Plan for samferdsel/beredskap ved ras og stengd veg. Brev til kommunen, vegvesenet og Fylkeskommunen

·      Brannsikring

·      Fjordatunet; Status, bruk av bygget

·      Kulturkveld 2015

·      Planar framover på sørsida

·      Verdsarvarbeidet; status

·      Ev.

 

Vel møtt!

 

Samarbeidsgruppa for sørsida