Halvtårsrapport for prosjekt "Matopplevingar i Luster"

Valborg Heløy har i desse dagar vore prosjektleiar for "Matopplevingar i Luster" i litt meir enn eit halvt år, og i samband med søknad om prosjektmidlar for år to føreligg det no ein halvtårsrapport for arbeidet så langt. Denne finn de vedlagt her. Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt i regi av Lustramat SA og Fjordatunet, der Valborg har to kontordagar i veka. Ta gjerne kontakt med Valborg direkte for å lufta idear og planar innan lokalmaten! Det er litt forskjelling som skjer, så det kan vera verdt ein telefon eller eit besøk :-)