Idèar om utstilling!

Omlag 25 personar møtte fram for å delta på idè dugnad på Ornes i romjula. Dagen vart leia av to personar frå Aurland Naturverkstad, som har fått oppgåve å planleggja utstilling i skulehuset. Snædis frå Aurland var flink til å engasjera både små og store i arbeidet, med ulike praktiske oppgåver - for å få fram idear til utstillinga. Målet er ei historisk framstilling av Ornes i ulike tidsepokar, som skal vera fengjande og interessant for både born og vaksne.