Årsmøte i Sørheim Grendalag

Årsmøte

 

Årsmøte for Sørheim Grendalag for arbeidsåret 2015 vert halde i grendahuset

fredag 26.februar 2016 kl.19.00.

 

Vanlege årsmøtesaker.

 

Saker som skal opp til handsaming må vera styret i hende 14 dagar før årsmøtet.

 

Kaffe og noko attått.

 

Vel møtt!

 

                                                                                       Styret.