Midlar til verdsarvkoordinator og verdsarvdagar!

Henta frå Sogn Avis:

Får verdsarvmidlar frå Riksantikvaren

Urnes Stavkyrkje og Vestnorsk fjordlandskap får til saman nær to millionar kroner.

Urnes stavkyrkje får 456.000 kroner i verdsarvmidlar.

Kvart år får norske verdsarvstader tilskot over statsbudsjettet.

Klima- og miljødepartementet har hovudansvaret for oppfølginga av verdensarven i Noreg. Fordeling av tilskot skjer via Riksantikvaren, som i år har fordelt over 50 millioner til ulike tiltak.

Åtte stader

Noreg har åtte stader på UNESCOs liste over verdas kulturarv (World Heritage List). Størst løyving av desse får Bryggen i Bergen med 17,5 millionar kroner til fleire istandsetjings- og sikringsprosjekt. Sogn og Fjordne har to stader på verdsarvlista. Dette er Urnes stavkyrkje som vart skriven inn på lista alt i 1979, og Nærøyfjorden som saman med Geirangerfjorden utgjer Vestnorsk fjordlandskap.

Tilskot

Begge får tilskot frå Riksantikvaren i år.

Vestnorsk fjordlandskap får 1.5 millionar kroner, medan Urnes stavkyrkje vert tilgodesett med 456.000 kroner.