Dugnadslaurdag på Fjordatunet med vask, sosialt samvèr, kaffi/lappar og kanskje litt kartarbeid til slutt?

Det vert vårdugnad på Fjordatunet førstkomande laurdag frå kl. 11:00. Valborg og Aril har allereie tatt grundig vask av lokala oppe, medan laurdag konsentrerer me oss om nede. Om me vert ein liten gjeng kjem me langt på 1-2 timar tippar eg! Anne Lise tek eit spesielt ansvar for Frukt og bær avdelinga, medan Hjortefarmen tek eit spesielt ansvar for kjøtavdelinga. Fellesareala tek me alle i hop (kok/vask, gongane nede). Dersom me får tid kan me ta noko utandørs og. Det vert iallefall tid til å prata og drikka kaffi og eta lappar :-). Inviter gjerne fleire med, jo fleire jo betre og kjekkare.

 

Alle velkommen!!