STILLING LEDIG PÅ SØRSIDA!

STILLING LEDIG SOM KONTORMEDARBEIDAR

Ornes Båtbyggeri ligg vakkert til på Ornes, 30 km frå Skjolden eller 15 min med ferje frå Solvorn. Ornes Båtbyggeri er einaste industriarbeidsplassen i bygda, og har for tida 10 fast tilsette. Vi er ei aktiv verksemd med kundar frå fylket vårt, og elles langs heile kysten. Hovudoppgåvene er ombygging og reparasjonar på yrkesbåtar.

I stillinga som kontormedarbeidar inngår følgjande oppgåver:

  • Prosjektstyring

  • Fakturering

  • Utlønning

  • Rekneskapsføring; (bedrifta nyttar Uni Micro). Ekstern rekneskapsførar er Sogn Rekneskapskontor.

  • Telefon,  kundekontakt

  • HMS

  • Generell kontoradministrasjon

Arbeidet vil utgjere om lag halv stilling. Lønn etter avtale. Det er mogleg å pendle med ferja frå Solvorn.

Interesserte kan venda seg til Ornes Båtbyggeri AS ved dagleg leiar Øyvind Hatlevoll.      

Tlf.:                 94895191 / 99235133                                                                                                                                                                         

E-post:            ornebaat@online.no

Søknadsfrist er 30.04.16