Dag Jørund Lønning - foredrag om bygdeutvikling

FOR DEI SOM TRENG LITT EKSTRA INPUT/INSPIRASJON!

Dag Jørund Lønning (født 26. januar 1967), som er sosialantropolog (professor dr. philos.) med spesiell interesse for menneskeleg nyskaping. Lønning har skrive ei rekke artiklar og bøker om utviklinga i Midtøsten, kulturøkonomi, innlevingsøkonomi/opplevingsøkonomi, kulturarv, nyskaping og bygdeutvikling.
Lønning er rektor og professor i nyskaping og bygdeutvikling ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Han har tidligare vore forskar ved Chr. Michelsens Institutt, fagleg leiar ved Telemarksforsking i Bø, seniorforskar ved Nordlandsforskning og direktør ved Norsk senter for Bygdeforsking.
Lønning blei kåra til Årets landbruksbloggar 2014 av Nationen sine lesarar, og vart, som ein av veldig få forskarar, i desember 2015 plassert på Nationen og Bondebladets liste over "dei 100 mektigaste i norsk landbruk". Han vart også kåra til årets bygdeprofil i 2015.

Stad: Luster rådhus

Tid: torsdag 8. september 19:00