Informasjonsmøte; kom, kom!

Hei alle saman!

Eg vil på vegne av Verdsarvådet for Urnes invitere alle som er interesserte, til eit ope møte om verdsarvarbeid
Tysdag 02.mai, kl. 18.00 i låven på Urnes gard og hjortefarm.

...

Verdsarvrådet ønskjer å presentere seg, og å informere om dei prosessar som står for dør. Alle prosessar er heilt i startfasen. Vi ønskjer å skape ein god dialog frå byrjinga av, slik at resultatet vil vere til det beste for lokalsamfunnet og for verdsarven. Vonar eg ser så mange som råd der! :)

Det vert enkel servering.
Velkomne skal de vere

 

Sofie Klemetzen

Verdsarvkoordinator