DUGNADSTID!

Det vert strand-dugnad på Ornes og i Kroken førstkomande laurdag, 6.mai. Nærare info. om starttidspkt. kjem etterkvart. Denne strandryddeaksjonen omfattar heile kommunen, landet og Norden!

På Ornes og i Kroken har me ikkje eigne containerar, men me samlar bosset på ein eigna stad og køyrer det bort med hengar. Bos av alle fraksjonar frå stranda (ikkje røter, drivtømmer og tang…) kan hivast oppi.

Det vert lagt ut rullar med søppelsekkar ved strandområdet. Folk kan skriva namnet sitt og tlf nr på sekkene og vera med i trekninga av fine premiar. 1. premie vert eit nettbrett!

Det vert pølsegrilling og kaffipausar undervegs - og veret ser ut til å bli bra!

Kontaktpers. Ornes: Marianne Bugge, 91532784

Kontaktpers. Kroken: Anne Lise Haukadal, 97167262

sørheim var det allereie planlagt den årlege dugnaden i og ved grendahuset der, den 6.mai, med oppstart kl 11.00
- Kaivedlikehald
- Vask av utemøblar
- Beskjæring av uteplanter
- Blomsterplanting
- Demontering av markiser

 Grendalaget stiller med lett servering!