Bustad/tomter/småbruk til sals eller utleige

Her vil du kunne få ei oversikt over ledige tomter, småbruk og bustadhus til sals eller leige langs sørsida av lustrafjorden. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Marianne Bugge, mob. 91 53 27 84, e-post:mannemi73@gmail.com

Hus ved Fjordatunet til leige, kontakt: Valborg Heløy, mob. 909 19 040

Gjeld huset i bakgrunnen. (Her frå den offisielle opninga av Fjordatunet i 2008)