Næringsliv på Sørsida

Rikt jordmonn og gode klimatilhøve har gjort at bebuarane på sørsida av Lusterfjorden i hovudsak har livnært seg av fruktdyrking og husdyrhald. Dårleg inntening i det tradisjonelle landbruket har ført til at eplehagar fell for saga, og det er heller ikkje mange mjølkeprodusentar att. Sauen er åleine om vedlikehaldet av kulturlandskapen. Enkelte har arbeid utanfor garden, og turisme har vorte attåtnæring på nokre bruk.

Ornes Båtbyggeri
Einaste industriarbeidsplassen på Sørsida.. Bedrifta har sju fast tilsette.

www.ornes-baatbyggeri.no/

fjordatunet.jpg

Fjordatunet
Produksjonslokaler for bakst, kjøt/fisk og frukt/bær i 1.etasje, /kontorlokaler og møterom i 2.etasje. 

Kroken Frukt og Bær

Anne Lise Haukadal tilbyr eplesaft, most, limonade, syltetøy, tørka frukt og bær, m.m.. Sal m.a. i "Vetle-Bui", som står på kaien i Kroken.

www.haukadal.no

Urnes_gard_-_12-380547.jpg

Urnes Gard

tilbyr bær, overnatting, kafédrift, eplemost, syltetøy, selskaps-/møtelokale, m.m.

www.urnes.no/

Metre AS

Snikkarfirma: Ole Martin Bakken, Terje Sørgård og Leif Egil Kalstad.

TOIS, Ole Inge Skagen
Snikkar på Ornes

Steinar Skagen, 
Snikkar på Ornes

Land Boligutvikling AS;
Trebasert industri og nisjeprodukt, bedrift under etablering i Kinsedalen. Kontaktpers. Dag R. Magnussen

Sprø Matglede
Marit A. Skjolden. Produserer "sprø mat" for sal. Har eige utsal i Paradis, på Sørheim.