Sørsida eigedom

Det er muleg for fleire å leiga seg produksjonslokale / kontor, og få gunstige avtalar når det gjeld leigeprisar.

Dersom du er interessert, ta kontakt med:

Marianne Bugge; mob.91532784,
e-post: marianne.bugge@luster.kommune.no
eller:
Øyvind Hatlevoll; tlf. 57683930,
e-post: